ÖNAL Hukuk & Avukatlık Bürosu, meslek etiğine uygun bir biçimde dürüstlük ve karşılıklı güven ilkesi baz alınarak, yerli ve yabancı müvekkillerine hukukun birçok alanında dava takibi ve danışmanlık hizmetlerini eksiksiz olarak, saygın bir biçimde sunmaktadır. Hızla küreselleşen dünyanın yansımalarını, evrensel hukuki düzenlemelerde görüldüğü gibi iç hukuk düzenlemelerinde de aynı etki görülmektedir. Dolayısıyla, İstanbul ve İzmir'de bulunan irtibat ofislerinde yer alan avukat ve danışmanlarımızla da müvekkillerine hizmet vermekteyiz.

    Ana çalışma konularımız; başta Özel Hukuk alanında ve özellikle Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, İş Hukuku, Miras Hukuku, Aile Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Tüketici Hukuku üzerine olmakla beraber Ceza Hukukunun çeşitli çalışma alanlarında da tecrübe sahibiyiz. ‘Geciken adalet, adalet değildir’ düsturunu ilke edinen hukuk büromuz, hukuki ihtilafları yalnızca dava açma yoluyla değil; uzlaşma, sulh gibi sair hukuki çözüm metotları ile de değerlendirmektedir.

    Gizlilik ve Mesleki Sır: 'Sır saklama ve gizlilik' avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir. Avukatlık büromuz, BM Havana Avukatlık Kuralları , AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır. Hukuk büromuz, müvekkillerine ait bilgi ve belgeleri mesleki sır kapsamında özel bir şekilde gizli tutmakta, üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır.

    ''Cübbelerimizin düğmesi yoksa, saygısızlık yapabileceğimizden değil; hakkın tecellisi için boyun eğmeyecek yılmaz savaşçılar olmamızdandır.''


  ''Görevimizi yaparken “kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiç bir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı.''(Molierac)Avukat Orhan ÖNAL
Danışmanlık & Hukuk Bürosu
   ÖNAL HUKUK BÜROSU Tüm Hakları Saklıdır © Copyright 2014

0(532) 282 25 23